8. 11. 2012

Mezináboženský týden

Ve dnech 19.-27. listopadu 2012 se v českých zemích poprvé koná "Mezináboženský týden". Program všech akcí je dostupný na http://interfaith.webnode.cz/news/program-mezinabozenskeho-tydne/.

17. 2. 2012

Nedvědi o pýše, předsudcích a křižování "těch druhých"

Před časem vydaný druhý velký výbor z tvorby bratří Nedvědů patří k cédéčkům, která si člověk kupuje z různých důvodů (např. z nostalgie za písněmi, kterého ho provázely dávnými lety), ale určitě ne kvůli tomu, aby se poučil o problematice mezináboženských vztahů. Píseň o "stovkách výstřelů kvůli předsudkům" nicméně výmluvné poučení skýtá...

17. 1. 2012

Václav Havel a hvězdná hodina dialogu u nás


Předloni jsem ve svém příspěvku v rámci konference „Dvacet let náboženské svobody u nás“ vzdal hold nejvýznamnějším představitelům mezináboženského dialogu v českých zemích v uvedeném dvacetiletí. Ve všech případech šlo o osobnosti narozené nejpozději koncem první poloviny minulého století, takže už z tohoto důvodu jsem v závěru musel vyjádřit obavu z nevalných perspektiv dialogu do budoucna, byť zmírněnou náznakem naděje:

„Jan Heller a Mohamed Ali Šilhavý již zemřeli, čímž dialog utrpěl stěží nahraditelné ztráty. Ani v případě Tomáše Halíka (*1948), Luboše Kropáčka (*1939) a Karla Flosse (*1926) se zatím přílíš nerýsují jejich budoucí pokračovatelé z řad příslušníků mladších generací. Nikdy ovšem nelze vyloučit překvapení pro dialog příznivá.“ (1)

Takováto příjemná překvapení jsem od té doby zaznamenal dvě. První z nich představovalo zahájení snah o zapojení českých dialogistů do činnosti na těchto stránkách již představené Iniciativy spojených náboženství (United Religions Initiative), druhým je zcela čerstvá zpráva o tom, že na svět přichází česká Společnost pro mezináboženský dialog, jejíž setkání se má konat v prostorách Ekumenické rady církví v Praze (Donská 5) dne 18. února 2012 v 9:30.

Také mé obavy se ovšem v posledních letech potvrzovaly. Za dvě hlavní dialogická centra u nás jsem pokládal flossovsko-küngovské na Sázavě a havlovsko-halíkovské v Praze. První z nich, Nadace Světový Étos – Centrum Prokopios (2), v současné době nuceně přesouvá své sídlo ze Sázavy do Prahy, čímž dialogická tradice svatoprokopské Sázavy coby charizmatického místa duchovně spojujícího Východ a Západ zaniká. Druhé nyní utrpělo nenahraditelnou ztrátu v podobě odchodu Václava Havla (1936–2011), po kterém i celé České republice hrozí upadnutí do bezvýznamnosti.

28. 12. 2011

Zpráva o setkání představitelů židovských, křesťanských a muslimských společenství 25. října 2011


Od roku 2010 Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy hostí otevřenou skupinu představitelů židovských, křesťanských a muslimských společenství. První takové setkání bylo spojeno s konferencí Duchovní život ve svobodné společnosti. Dvacet let náboženské svobody u nás a jeho účastníci vyjádřili přání rozvíjet vztahy a diskutovat problémy i na dalších schůzkách.

Jedno tělo světa


Wang Jang-Ming (1472-1529)

    Velký člověk vnímá deset tisíc věcí jako jedno tělo. Vnímá celý svět jako jednu rodinu a celou zemi jako jednoho člověka. Ty, kdo mezi jednotlivé věci světa vnášejí hranice a  rozdělování, je nutno považovat za malé lidi.
    Velký člověk je schopen nebe, zemi a deset tisíc věcí považovat za jedno tělo, ale to není výsledek nějaké rozumové úvahy, ale prostě vnímá přirozený stav světa.  Jedno tělo s nebem, zemí a všemi věcmi však nevnímá jenom velký člověk. I malý člověk vnímá podobně, ale je to on sám kdo své vlastní srdce zmenšuje. Když vidí dítě které už už padá do studny, neubrání se strachu a soucitu.